Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Sư thầy thiếu lâm 1 mình tóm sống 4 tên trộm tiền công đức !

Loading...

Sư thầy thiếu lâm 1 mình tóm sống 4 tên trộm tiền công đức !

Khá khen cho sư thầy Trụ trì chùa Vạn Phước, bần tăng xưa nay không ngán ai bao giờ cũng phải ngả mũ kính phục trước sư thầy. Thiết nghĩ cũng may cho 2 tên đã nhanh chân tẩu thoát, giờ còn 2 đối tượng 1 nam 1 nữ này xin nhà chùa hãy xử chúng như trong truyện Thiếu Lâm tự của Kim Dung, mời chúng xuống tóc cạo đầu, quay lại Chùa hằng ngày nghe tụng kinh niệm phật, để giác ngộ quay về với đường chính...

Mô Phật....


[clip : Thời Sự BRT] 19/11/2018
Загрузка...