Thứ Hai, tháng 11 19, 2018

Suy nghĩ ko biết bắt đầu từ đâu và sợ mọi chuyện lại nhanh kết thúc

Loading...
Suy nghĩ ko biết bắt đầu từ đâu và sợ mọi chuyện lại nhanh kết thúc

Giá như cứ được yêu thầm mãi và không cần được đáp lại.. Đáp lại rồi thì cũng chỉ hạnh phúc đc 2 tháng.. sau đó thì sao? A đi để cái nỗi đau gấp nhiều lần hơn khi yêu thầm nó ghé lại ngự trị.... đau vl ra...


Загрузка...