Thứ Sáu, tháng 11 23, 2018

Suýt vỡ alo vì cái tội bật đèn pha trong thành phố

Loading...

Suýt vỡ alo vì cái tội bật đèn pha trong thành phố

Đây như là một vấn nạn của toàn xã hội, tự gây nguy hiểm cho chính bản thân và người khác...

Cứ phải gặp những anh như này chúng nó mới tỉnh ra được, lẽ ra phải cho ăn đấm luôn ghét những thành phần ý thức kém như này vô cùng.


[share : otofun Hải Phòng]
Загрузка...