Thứ Bảy, tháng 11 24, 2018

Túy quyền có thể thất truyền nhưng túy ca thì sẽ còn mãi

Loading...

Túy quyền có thể thất truyền nhưng túy ca thì sẽ còn mãi

Ông chú nhậu vào 1 chút rồi chơi một bài thật là hay quá :) Không uống rượi mà nghe ông chú hát mình cũng phê heheh

Загрузка...