Đứa nào sang đây gắp nó ra hộ tao với! Nghiệt ngã vclLoading...

Mấy hôm lạnh tao đem chăn đi đắp xong nhét vào tủ này. Chắc để hé cửa tủ, mà giờ nó cướp chăn của tao rồi. Chắc tao vứt quá.

Đứa nào sang đây gắp nó ra hộ tao với! Nghiệt ngã vcl

Tao gõ vào kính mà nó bơ xong nó quay đít đi ngủ tiếp...

Cre: Nguyễn Phương Thảo/ group không sợ chó

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com