Chủ Nhật, tháng 11 18, 2018

Đứa nào sang đây gắp nó ra hộ tao với! Nghiệt ngã vcl

Loading...
Mấy hôm lạnh tao đem chăn đi đắp xong nhét vào tủ này. Chắc để hé cửa tủ, mà giờ nó cướp chăn của tao rồi. Chắc tao vứt quá.

Đứa nào sang đây gắp nó ra hộ tao với! Nghiệt ngã vcl

Tao gõ vào kính mà nó bơ xong nó quay đít đi ngủ tiếp...

Cre: Nguyễn Phương Thảo/ group không sợ chó
Загрузка...