Va chạm giao thông 2 người đàn ông tranh thủ luyện võLoading...


Va chạm giao thông 2 người đàn ông tranh thủ luyện võ

Cậy to bắt nat...thằng bé nó đường cùng nó xiên cho fat thì ăn đủ...mà có cầm gậy fang nó chết thử xem...nên phường đánh cho ngu người...sĩ cai gì.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.
Oánh dc nó mấy đấm biết đâu ít nữa lại có bầy choai choai nó cầm dao nó lùa chém trả thù thì có phải thiệt thân không. Tốt nhất ra đường nhường nhịn tí mà về với gia đình cho lành.


[share : Mai Đình Tuấn/otofun]

Chat đêm là trang web tin tức tổng hợp và xem video clip miễn phí. Tất Cả nội dung của chúng tôi sưu tầm từ các trang miến phí như :Google, YouTube, DailyMotion, Facebookmạng xã hội liên quan nên chúng tôi không tránh khỏi những thắc mắc về bản quyền bài viết... chúng tôi sẽ gỡ bỏ những video clip hoặc bài viết vi phạm bản quyền nếu nhà sản xuất yêu cầu. Emai liên hệ: Chatdem.net@gmail.com