Thứ Năm, tháng 11 22, 2018

Va chạm giao thông 2 người đàn ông tranh thủ luyện võ

Loading...

Va chạm giao thông 2 người đàn ông tranh thủ luyện võ

Cậy to bắt nat...thằng bé nó đường cùng nó xiên cho fat thì ăn đủ...mà có cầm gậy fang nó chết thử xem...nên phường đánh cho ngu người...sĩ cai gì.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.
Oánh dc nó mấy đấm biết đâu ít nữa lại có bầy choai choai nó cầm dao nó lùa chém trả thù thì có phải thiệt thân không. Tốt nhất ra đường nhường nhịn tí mà về với gia đình cho lành.


[share : Mai Đình Tuấn/otofun]
Загрузка...