Biến: Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Uyên Hưng. Kp7 Uyên Hưng, Tân Uyên Bình Dương


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Biến: Cháy lớn tại Cụm công nghiệp Uyên Hưng. Kp7 Uyên Hưng, Tân Uyên Bình Dương.

Đám cháy quá kinh khủng, Chưa có thống kê về người, nhưng lượng tài sản có thể mất trắng.

Khổ quá, sắp Tết rồi.


Minh Thương đưa tin từ hiện trường.
-Đào Thị Mít-

Nhận xét