Thứ Năm, tháng 1 24, 2019

Ghét nhất đứa nào mặc áo đỏ chấm bi

Loading...
Ghét nhất đứa nào mặc áo đỏ chấm bi :)

Kích thích tố tiết ra làm con vật sôi máu, ức chế, nhiễm stress nặng....

Đó là bản năng sinh tồn còn sót lại của chúng...hay còn gọi là phản xạ không điều kiện...
Tương tự như gà gáy sáng, hoa quỳnh nở vào đêm, hướng dương hứng ás mặt trời, mùa giao phối...V.v....


[share : Đức Thịnh Nguyễn]
Загрузка...

0 nhận xét: