Khá liều thể hiện vừa đi xe máy vừa múa quạt


Search “ChatdemTV” Để ngắm gái xinh và clip nóng trong ngày!


Múa quạt đã đi lên đẳng cấp mới

Đây là Khá Liều đệ tử của Khá Bảnh, Khá Liều do khá dốt nên dc ra trường sớm từ năm lớp 3 trường làng. Sở thích Khá Liều là phi xe máy và múa quạt...tuy đã xoè vài lần (nên khá móm) như hắn vẫn ko từ bỏ đam mê, do vừa phi xe vừa múa quạt mồm lại móm gió ùa vào nên mỗi chiều về Khá là đau bụng...dân làng biết chuyện đều kêu thằng này Khá Ngu.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét