Vệ sĩ ngài Donald Trump giả bán trà đá và cái kết bất ngờ


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Vệ sĩ ngài Donald Trump giả bán trà đá và cái kết bất ngờ

Oài thì ra trước chuyến gặp quan trọng với anh Kim tại Việt Nam ngài Donal Trump đã chuẩn bị an ninh siêu kĩ càng luôn. Còn cho cả vệ sĩ với võ nghệ cao cường bậc nhất thế giới bán trà đá thám thính tình hình nhưng không may đã bị camera men của Việt Nam phát hiện cmnl

P/s: quả lộ bí mật này kiểu về cũng bị trừ lương rồi.


[Cre : Hoàng Trần Văn]

Nhận xét