Biến căng Châu Đốc-An Giang


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Biến căng Châu Đốc-An Giang

Thanh niên không sợ súng
Công An bắn chỉ thiên nhiều phát rồi mà thanh niên vẫn chạy thục mạng. Lao vào nhà dân định khống chế con tin cuối cùng đổi ý định, lao ra chạy tiếp. Cuối cùng cũng bị bắt sống. :))

Bắn chỉ thiên 3 phát rồi mà vẫn chạy, chưa ăn đạn là còn hên lắm rồi.

Nguyên nhân ra sao sẽ được chúng tôi cập nhật sau