Chỉ có Nobita mới biết đâu là Doraemon thật đâu là giả thôi


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Chỉ có Nobita mới biết đâu là Doraemon thật đâu là giả thôi. Doraemon đã để mình bị thương để bảo vệ cho Nobita! Nobita cũng đã bảo vệ được Doraemon!