Chim mẹ sẵn sàng lấy thân mình che cho con và một cái kết có hậu ♥


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Chim mẹ sẵn sàng lấy thân mình che cho con và một cái kết có hậu ♥

Gặp phải người nhân hậu,mong rằng cuộc đời hãy giúp đỡ lẫn nhau, có nhiều người cần phải học cách sống như những chú chim ,cho dù chúng là loài vật thôi mà chúng có một tình thương bao la.

Nhận xét