Con trai học lớp 2 đã vác dao đòi chém mẹ


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY


Thứ nghịch tử chứ không phải con... Mang nặng đẻ đau mà giờ nó chém cả mẹ đẻ. Nới có tí tuổi đầu mà đã thế này không biết sau này lớn sẽ ra sao?

Nhận xét