Xe ôm công nghệ đại chiến


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Cách đây ít phút tại Cây xăng Hoàng Quốc- Việt Trần Cung Hà Nội, xảy ra va chạm giữa 2 thanh niên xe ôm công nghệ. Cuộc chiến diễn ra khá quyết liệt với sự ngăn can của khách nữ, kết quả thanh niên Grab đầu trần phải bại trận trước anh Bee full giáp.

Cre: Hĩu Lợi/ Trùm trà đá

Nhận xét