Hỗn chiến cảnh cầm dao kiếm súng đi đòi nợ


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Hỗn chiến cảnh cầm dao kiem súng đi đòi nợ: Kinh thật. Đến chó còn phải chui vào chỗ xe máy để tránh.Vì nó hiểu rằng "Tai bay vạ gió"? Chẳng phải đầu cũng phải tai.Chuồn là thượng sách? 😁😁😁

Xem video:

Hỗn chiến cảnh cầm dao kiếm súng đi đòi nợ