Không xin được tiền con trai cưng siết cổ mẹ đến chết | NDTP | ANTG


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY


ANTG | Phận làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, thế nhưng có những kẻ lại đang tâm tước đoạt đi mạng sống của chính những đấng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.