Main Ad

Ăn nhậu phè phỡn, các thanh niên đánh nhau điên loạn tại một quán nhậu
Ăn nhậu phè phỡn, các thanh niên đánh nhau điên loạn tại một quán nhậu ... ăn cho lắm vào...uống cho lắm vào rồi máu côn đồ nổi dậy, đánh nhau điên loạn khiến nhà hàng cũng bị thiệt hại. Các thanh niên hãy sống và thể hiện là một người có văn hóa đi bây giờ là thời đại nào rồi.

Mới hơn Cũ hơn