Main Ad

Đánh chém nhau điên loạn trong một quán bi-aĐánh chém nhau điên loạn trong một quán bi-a ... Khi chém người thì hung hăng lắm rồi đến khi vào bóc lịch và bị bọn trong tù nó đánh cho ngu người thì mới thấy nhớ nhà nhé.

Mới hơn Cũ hơn