Main Ad

Khi bạn có tiên mua ô tô nhưng đéo có tiền đổ xăngKhi bạn có tiên mua ô tô nhưng đéo có tiền đổ xăng ....

Kinh nghiệm đổ xăng cho ô tô là cứ vòng ra nhìn đýt xe cái đã :))) còn cái kiểu ngồi lì trên xe thì bắt nó tự xuống mở nắp :))

Mới hơn Cũ hơn