Main Ad

May mắn giữ được mạng vì thần chết đang bận nhậu say :))May mắn giữ được mạng vì thần chết đang bận nhậu say :))

Người đi đường: Ối trời ơi sao sang đường ngu thế
Lái xe: dcm con cho này mày là mày giết người đấy!


Mới hơn Cũ hơn