Main Ad

Thanh niên lác vác dao kiếm chém nhau trong đám cưới
Thanh niên lác vác dao kiếm chém nhau trong đám cưới ... Các ông uống vài cái chén rượu vào rồi không cần nghĩ đến hạnh phúc cả đời của nhà người ta sao? Bỏ cái thói côn đồ đi mà làm người.

Mới hơn Cũ hơn