Main Ad

Tiếng kêu thất thanh của cậu đen... cậu đen đi rồi cậu chủ ạ
Tiếng kêu thất thanh của cậu đen... cậu đen đi rồi cậu chủ ạ ... Báo chờ ban đêm lúc tất cả mỏi người trong gia đình đã ngủ say, lẻn vào tìm thức ăn và chú chó không may mắn đã ra đi rồi :((

Mới hơn Cũ hơn