Main Ad

Chạy tốc độ cao, đi ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao
Chạy tốc độ cao, đi ngược chiều trên đường vành đai 3 trên cao... Thanh niên thật sự coi rẻ tính mạng của bản thân và của cả những người tham gia giao thông khác. Các thanh niên này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.

Mới hơn Cũ hơn