Chơi ngu hết phần của cờ hó là đây


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Người đàn ông liều ĩnh đu trên xe buýt để biểu diễn trong lúc xe buýt đang chạy, đoạn video được ghi lại từ một camera quan sát của một ô tô. Vụ chơi ngu được dăng tải vào ngày 9/11 tại thành phố Karachi, Pakistan.