Một bài học cho các thành phần ra đường vừa lái xe và vừa sử dụng điện thoại.


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Một bài học cho các thành phần ra đường vừa lái xe và vừa sử dụng điện thoại. ... Người đàn ông lái xe máy nhưng tay cầm điện thoại đã không chú ý đường đi nên tông vào cột camera. May là cột camera chứ cái khác thì không biết chuyện gì xảy ra với anh rồi.


Thanh Đức