Main Ad

Sang đường ngu tí làm người khác vạ oan
Sang đường ngu tí nữa là tai nạn ... Nam sinh vừa thấy có khoảng trống liền vội vàng phi sang đường, không hề để ý đến phía sau có xe hay không.

Mới hơn Cũ hơn