Tao còn không lên được mà mày lên được hả trâu :))


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Tao còn không lên được mà mày lên được hả trâu :)) .... Không thể hiể được bằng cách nào mà con trâu này có thể leo lên được cái mái nhà cao như vậy :)) Chắc con trâu này biết bộ môn khinh công quá hehehe.