Anh em nào ở Việt Nam đã biết đến bộ môn này chưa?


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Anh em nào ở Việt Nam đã biết đến bộ môn này chưa?. Nhìn có vẻ kích thích ra phết đấy nhỉ


Kim Ngân
Video: National Geographic