Clip đánh nhau như trong phim tại quận 11 – Tp HCM


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Clip đánh nhau như trong phim  tại quận 11 – Tp HCM. Không biết đúng sai ra sao nhưng thấy chiến đấu cũng hăng tiết vịt lắm chứ bộ. 1 sự nhin là 9 sự lành mà chẳng ai chịu nhừng ai hết


Vụ việc được xảy ra tại quận 11 – Tp HCM