Dùng tăm để bấm thang máy trong mùa dịch corona


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Dùng tăm để bấm thang máy trong mùa dịch corona. Theo mọi người biện pháp này có hạn chế được nhiều không?