Khoe thú cưng của moi người đi


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Nhà sư Thái nuôi trăn khổng lồ trong phòng ngủ suốt 30 năm

Vị tu sĩ Boonlert Apasaro đã nuôi con trăn khổng lồ trong suốt 30 năm qua. Con trăn dài 6,7 m thường ở trong phòng ngủ và được chăm sóc mỗi ngày.