Sài Gòn: Chỉ mất hơn chục giây, chiếc xe máy đã không cánh mà bay


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Sài Gòn: Chị mất hơn chục giây, chiếc xe máy đã không cánh mà bay.


Video: My Candy