Main Ad

Đúng là số gặp tai nạn thì không thể tránh được
Đúng là số gặp tai nạn thì không thể tránh được. Vụ việc xảy ra tại Quảng Ninh ngày 9/2 Ql 18 đoạn qua Cầu Trạ Kim Sen - Đông Triều.

Mới hơn Cũ hơn