Va chạm nhẹ nhưng tài xế ô tô đã liền xuống xe tấn công người đi xe máy


GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Va chạm nhẹ nhưng tài xế ô tô đã liền xuống xe tấn công người đi xe máy.


Video: Tuấn Phương/ OTO+