Thả chó đi ỉa bậy 2 vợ chồng con dắt nhau đến đánh người


Search “ChatdemTV” Để ngắm gái xinh và clip nóng trong ngày!
Thả chó đi ỉa bậy 2 vợ chồng con dắt nhau đến đánh người.

Ad hóng được từ những người dân kể lại là 2 vk chồng nhà này để chó vào công trình ỉa bậy và bị thanh niên phu hồ đuổi ra và có đá con chó 1 cái nên bị nhận lại 2 phát tát nhớ đời nhé.


bà tát tôi thì tôi bóp vếu lại phát cho đỡ lỗ kkkkk


Đăng nhận xét

0 Nhận xét