Quảng cáo bài PR trên Chatdem.net


Search “ChatdemTV” Để ngắm gái xinh và clip nóng trong ngày!

Tin RP thường

Bài sẽ xuất hiện tại vị trang chủ ít nhất 24h sau đó trôi dần theo thời gian nhưng vẫn luôn tồn tại trên trang web 500.000 /1 tin

Tin chỉ xuất hiện tại cột phải trang chủ

Tin xuất hiện trong mục tài trợ bên cột phải trang chủ 1,000,000/1 tin ( giữ vị trí 1 tuần sau đó biến mất )

Tin xuất hiện tại trang chủ và tất cả các mục

Tin xuất hiện trong mục tài trợ bên cột phải trang chủ đồng thời trong chuyên mục tương ứng 1,500,000/1 tin ( giữ vị trí 15 ngày sau đó biến mất )

* Vị trí: Bài sẽ xuất hiện tại vị trí mô tả ít nhất 24h sau đó trôi dần theo thời gian
* Hình ảnh: Không quá 5 hình ảnh, mỗi ảnh bổ sung 100,000đ/hình, tối đa 10 hình ảnh
* Video: Bài viết chèn video có chi phí bổ sung 300,000đ/video, tối đa 2 video/bài viết
* Link: Không quá 2 link. Mỗi link bổ sung có chi phí 300.000đ/link

Xem thêm hình ảnh mô tả về tin tài trợ


Vị trí đặt quang cáo bài PR trên trang web

Báo giá quảng cáo banner


Vị trí ngoài trang chủ


2 vị trí quang cáo trên và dưới mỗi bài viết